Frivillighet

Frivillighet er en av grunnpilarene i Frognerparken Idrettslag og noe vi har spesielt fokus på, da vi mener at dette er veldig viktig for å skape en sterk tilhørighet og godt sosialt miljø. Idrettslaget vil veilede og oppfordre til frivillig engasjement i alle aldersgrupper i idrettslaget. Gjennom frivillig deltakelse vil medlemmene i FIL skape tilhørighet og føle eierskap, samt få verdifull livserfaring og nye venner på tvers av alder.

 

Frognerparken IL trenger all form for frivillig hjelp, i alle aldre og man trenger ikke å være idrettsutøver for å bidra.

Vi trenger frivillige som f.eks kan være følgevenner, som kan følge de minste barna til og fra trening. Vi trenger frivillige som kan skjære opp frukt, som barna kan få etter trening, kaffekoking og betjening til utlån av idrettsutstyr. Det er mange oppgaver, og alle som har lyst kan være med å bidra!! 
 

Vi ønsker å inspirere til frivillighet i alle aldersgrupper, og en del av treningstilbudet i idrettslaget vil basere se på at vi har frivillige til å lede aktivitetene. Det er derfor idrettslagets ønske å involvere medlemmene i den daglige driften for våre idretter. På denne måten vil medlemmene få god livserfaring, lære seg å ta ansvar og se viktigheten av å fremstå som gode rollemodeller for de yngre. Og sist men ikke minst, skaper dette et inkluderende miljø med lokalt engasjement og samhold!

Bli med og bidra du også!

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!