Ungdomstiltak

Frognerparken ILs ungdomstiltak:

 

1.       Ha egne treningstilbud og sosiale tiltak, basert på ungdommenes egne ønsker og behov. 

          

 

2.       Følge OIK (Oslo Idrettskrets) sin veiledning for Ungdomsløft

 

Ungdomsløftet består av tre likeverdige søyler.
1. Idrett for alle - Tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker og behov.
2. Ungt lederskap - Tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om
utdanning. OIK arrangerer «Lederkurs for ungdom» der målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 -
19 år som er medlemmer av idrettslag. (Her vil Frognerparken IL også kunne sende sine medlemmer.)
3. Fremtidens utøvere - Gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med
egne ambisjoner

 

3.      Treningstilbud gjennom hele barndommen; fra barnehagealder til student

Frognerparken IL vil ha tilpasset treningstilbud, som følger barnas utvikling og alder. Idrettslaget skal være et fast og positivt punkt i livet, enten du går i barnehagen eller er blitt student.

Frognerparken ILs målsetning er at vi skal være en naturlig del av livet til våre medlemmer, der de kan føle tilhørighet, felleskap, mestring og idrettsglede.

 

4.      Sette opp aktiviteter på tvers av ulike aldersgrupper

Frognerparken IL mener at barn og ungdom har stort utbytte av å oppleve at de kan være sammen på tvers av alder.
Vi vil derfor stimulere til aktivitet der vi blander barn og ungdom i ulike aldre.

Vår erfaring er at yngre barn ser opp til og blir inspirert av eldre barn, mens eldre barn/ungdom føler mestring og anerkjennelse ved å kunne hjelpe/veilede yngre barn.

For eksempel er tennis en idrett der man enkelt kan få til denne synergien, dersom man tilrettelegger for aktiviteter på tvers av aldersgrupper.

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!