TENNIS

 

Mai - September 2020

1.500,-/Barn & 4.000,-/Voksne

Medlemskap er påkrevd før innrullering til kurs.

Ved interesse send en e-post til nick@frognerparkenil.no

Betingelser for påmelding


Før oppstart til kursene med Frognerparken idrettslag (Fil) forplikter kursdeltagerne seg til å lese gjennom disse betingelsene. Etter oppstarten av kursene uten påbegynt dialog ved spørsmål har man automatisk godtatt disse betingelsene.


- Kontaktdata
Kursdeltagerne forplikter seg til å holde Fil oppdaterte med riktige kontaktopplysninger.
I forbindelse med alle aktiviteter og all trening vil Fil informere per SMS eller e-post, i tillegg til Instagram og Facebook for felles utgående informasjon til medlemmene.
Om det savnes informasjon, bes det om at Fil kontaktes snarest. For hurtig kontakt per tlf. 45223562, eller per e-post til Nick@Frognerparkenil.no for lengre og grundigere redegjørelser.


- Personvern

Fil skal respektere enkeltindividets ønske om å kunne frabe seg å komme med på bilder og videoer som legges ut for publisitet og rapporteringer.
Fils representant(er) skal klart stille spørsmål om godkjennelse, fortelle uoppfordret om ønsket bruk og ikke presse på for deltagelse.
Det bes gjerne om en e-post til Nick@Frognerparkenil.no om dette og det skal behandles ytterst konfidensielt.


- Påmelding
Deltagelse ved påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele utendørssessongen, det vil si Mai-September. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å avslutte kurset midt under sesongen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom, skade eller uforutsette hendelser.
Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon om man ikke kan vende tilbake til kurset pga. skade/sykdom og det er rom for å få kursplassen dekket.


- Kansellerte timer
Kursdeltagere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved kurs, møter, seminarer, dårlig vær eller uforutsette hendelser (f.eks. sykdom, force majeure etc.). Det blir ingen tilbakebetalinger av disse timene.
Fil pålegger seg imidlertid til å kompensere for tap, ved mulighet, ved påfølgende sesong.


- Frister
Påmeldingen fortsetter automatisk gjennom året. Ved ønske om avslutning av påfølgende treningsløp, bes det om minst en måneds varsel per e-post til Nick@Frognerparkenil.no innen avslutningen av inneværende kurs.
Hvis man ikke gir beskjed innen fristen er man forpliktet til å betale for neste termin.


- Fakturering
Fakturaene sendes ut i forkant av hver termin gjennom NIFs KlubbAdmin.


- Bydelsordning
Skulle det, mot formodning, oppstå betalingsutfordringer, ber Fil vennligst om at det varsles, selv muntlig i klar form nærmeste kontaktperson. Det er ikke nødvendig med noen form for begrunnelse og informasjonen vil behandles konfidensielt.
Tillitsavtalen med Bydel Frogner vil dekke treningsavgiften ved behov for støtte.- Fravær
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man i utgangspunktet ikke kan stille med en erstatter hvis man er fraværende fra en trening, med mindre det er helt avklart med treneren og det ikke spriker stort nivåmessig av hensyn til øvrige kursdeltagere.
Man skal heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper. Slike problemstillinger må overveies med treneren i god tid før timen.

For voksne gjenstår:

- En ledig plass til en avansert spiller tirsdag 20.00-21.00

-Tre ledige plasser for avanserte spillere torsdag 20.00-21.00

NesaRacketRund.png

Nenad Trifunovic

Sports sjef/ Hovedtrener

Nesa har tennis-trener sertifisering GPTCA level C og har vært tennistrener for blant andre Viktor Troicki og Jelena Dokic. Viktor har vært ranket som nr. 12 I ATP og Jelena Dokic var ranket som nr. 4 i WTA. Nesa har også vært hovedtrener i Serbias største tennisklubb Red Star, og har laget treningsprogram for alle aldre og nivåer. Nesa elsker tennis og vil bidra til at flere får oppleve ekte tennisglede!

player-shapewoman_edited.jpg

Jasmina Karic

Tennisinstruktør

OSI tennis spiller

nick.png

Nick Adrian Ulloa

Koordinator og tennisinstruktør

En av grunnleggerne av Frognerparken idrettslag ,en aktiv forsvarer av lokale aktivitetstilbud og barneidrettens rettigheter.

Ettertraktet som klubbutvikler, trener og arrangør blant flere osloklubber for alle aldersgrupper, såvel nybegynnere og noe avanserte spillere, men særlig for barn, ungdom og studenter.

Har vært fungerende regionsekretær for Tennisregion Østland Øst (TØØ).

Nick er en diskret tilhenger av pedagogikken til Espen Foss og Espen Lilleaas og har deltatt ved deres kurs i Srndpty.

Nick drives av idrettsglede og har et lite ønske om å igjen følge et lag med studenter til Europamesterskapet for studenter (EUSA games) bestående av den nye generasjonen med spillere fra Oslo-området.