Det vil vurderes med videre utvidelser av faste kursplasser etter sommerleirene. 

Sommerleirdeltagerne som er på venteliste til barnekursene vil bli prioritert!