Rød ball

Alder:                         Ca. 6-8 år

Ball:                            En rød ball har 75% lavere trykk enn en gul ball

                                    Dvs den spretter betydelig lavere.
Racket:                       Mindre racketer blir brukt, ca. 20-25 tommer
Bane størrelse:         På rødt nivå er banestørrelsen (opptil lengden) fra doublelinje til doublelinje

                                    -dvs på tvers av en vanlig bane ( Ca 6m X 10m )

 

Fokus:

Mottaksferdighet:     Lære seg å komme seg i god posisjon for å treffe ballen riktig foran kroppen

Regler:                        Lære å spille spillet så tidlig som mulig.

Teknisk ferdighet:     Lære god basis teknikk på grunnslag, serve og volley for å kunne kontrollere ballen.

Koordinasjon:            Lære seg enkle koordinative ferdigheter

Balanse:                      Ha god kontroll på kroppen gjennom god holdning og balanse.                                    

for barn født 2011/12

Kursene starter opp 1. mai 2019

Mandag og Onsdag kl. 18.00-19.00 (for barn født 2011/12)

Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.00   (for barn født 2011/12)

Fredag, mellom 14:00 - 16:00, avhengig av oppførte ønskede tidspunkt, som passer flest mulige.

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

KURSAVGIFT FOR TENNISSKOLE 6-19 ÅR:

Sesongen går fra 1. mai-30. september, 

m/faste kurs i perioden 1. mai-30. juni (9uker) og 20.august - 30. september (6 uker)

 

For perioden 1.mai – 30.juni (9 uker) 

Kr.    900,- for 1 time i uken

Kr. 1.800,- for 2 timer i uken

 

 

For perioden 20.august – 30.september (6 uker) 

Kr.    600,- for 1 time i uken

Kr. 1.200,- for 2 timer i uken

 

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

 

NB! Frognerparken IL inngått en samarbeidsavtale med Frogner bydel for å forebygge utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner. Målgruppen er barn og ungdom fra familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet. Bydelen kan betale for medlemskap, kursavgift og nødvendig utstyr, men da må FIL få beskjed om at barnet faller inn under ordningen.

For å melde seg på kurs må man være medlem.

NB! Kurspåmeldinger uten medlemsregistrering fører til forsinkelser, og etterprioriteres medlemmene.