Øyvind Merkesvik

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!