Frognerparken IL

Frognerparken IL ble stiftet 6. februar 2017 og jobber for å få etablert Idrettshjørnet i Frognerparken, som et positivt samlingssted med et bredt tilbud av idrettsaktiviteter for barn og unge gjennom hele året.

Frognerparken Idrettslag er et inkluderende idrettslag, som ønsker å fremme aktivitet og idrettsglede for flest mulig!  All trening er tilpasset alder, nivå og ambisjoner, slik at det er et tilbud for alle.

Vi vil jobbe aktivt for å redusere det store frafallet fra idretten i de viktige ungdomsårene, og legge til rette for aktivitetstilbud som stimulerer ungdom til å bli i idretten lengre. Frognerparken IL vil tilstrebe å være et inkluderende idrettslag med stort sosialt engasjement og som tar samfunnsansvar med fokus på frivillighet og dugnadsånd.

Vi ønsker i så måte å være en foregangsklubb og vise at det er mulig å tilby et godt idrettstilbud med høy kvalitet, som flest mulig skal ha mulighet til å ta del i, gjennom hele oppveksten, uavhengig av kulturell og økonomisk bakgrunn.

Idrettslaget skal være et fast og positivt punkt i livet, enten du går i barnehagen eller er blitt student.

Vil vil også tilby trening for voksne i alle aldre og skape et godt miljø på tvers av alder.

Frognerparken ILs målsetning er at vi skal være en naturlig del av livet til våre medlemmer, der de kan føle tilhørighet, fellesskap, mestring og idrettsglede!

Frognerparken IL håper at vi gjennom rask medlemsvekst kan vise politikerne og beslutningstakerne i kommunen at innbyggerne ønsker et større idrettstilbud på Idrettshjørnet i Frognerparken.

 

Det koster kun kr. 100,- å bli medlem i Frognerparken IL og ved å bli medlem, vil du være med på å vise at Frogner bydel trenger et nytt samlingspunkt med et bredt spekter av idrettstilbud, særlig for barn og ungdom!

Bli med du også!

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!