Mentaltrening

Frognerparken IL ønsker å inspirere barn og ungdom  til at de kan utrette enda mer enn de visste var mulig.

At også unge, gjennom systematisk arbeid over tid, kan påvirke egne tanker og følelser, på en positiv måte og få bedre selvfølelse gjennom målsetting, motivasjon og visualisering!

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!