Inkludering

Frognerparken IL ønsker å være en brobygger og bidra til at barn og ungdom som ellers faller ut av organisert idrett, får et tilbud. Frognerparken IL kommer til å bruke ordningene «Inkludering i idrettslag» og «Alle skal med!» i sitt arbeid. Information in English!

Vårt første inkluderings-tiltak var gratis introduksjonskurs i tennis 1. mai - 21. mai, som vi har fått støtte til fra Oslo Idrettskrets. Nå har vi også fått støtte fra Oslo Idrettskrets til gratis introduksjonskurs i skateboard i uke 37-39!

I tillegg har Frognerparken IL inngått en samarbeidsavtale med Frogner bydel for å forebygge utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner.

Målgruppen er barn og ungdom fra familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet.

Hensikten med avtalen er å bidra til at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet.

OIK logo (2).jpg

Oslo kommune

Bydel Frogner

Enhet for Mestring og folkehelse

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!