Gul ball

Alder:                      Ca. 11 år og eldre
 

Ball:                         Normal gul ball

                                 
Racket:                    Full størrelse (27-29"), tilpasset spillerens høyde og grep.


Bane størrelse:      Full banestørrelse.

 

Fokus:

Teknisk ferdighet:    Lære riktig bruk av lengde, spinn og høyde på ballen.

                                    Bruk av riktig riktige fotstillinger i forskjellige situasjoner.

                                    Jobber med full serve.

Taktisk ferdighet:     Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral)                                                                 man befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid.

Koordinasjon:           Effektiv bruk av hele kroppen i alle slag.

 

Kursene starter opp 1. mai 2019

Mandag og Onsdag kl. 17.00-18.00 (for barn født 2005/06)

Tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00 (for barn født 2005/06)

Mandag og Onsdag kl. 18.00-19.00 (for barn født 2003/04)

Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.00 (for barn født 2003/04)

Fredag, mellom 14:00 - 17:00, avhengig av oppførte ønskede tidspunkt, som passer flest mulige.

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

KURSAVGIFT FOR TENNISSKOLE 6-19 ÅR:

Sesongen går fra 1. mai-30. september, 

m/faste kurs i perioden 1. mai-30. juni (9uker) og 20.august - 30. september (6 uker)

 

For perioden 1.mai – 30.juni (9 uker) 

Kr.    900,- for 1 time i uken

Kr. 1.800,- for 2 timer i uken

 

 

For perioden 20.august – 30.september (6 uker) 

Kr.    600,- for 1 time i uken

Kr. 1.200,- for 2 timer i uken

 

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

 

NB! Frognerparken IL inngått en samarbeidsavtale med Frogner bydel for å forebygge utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner. Målgruppen er barn og ungdom fra familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet. Bydelen kan betale for medlemskap, kursavgift og nødvendig utstyr, men da må FIL få beskjed om at barnet faller inn under ordningen.

For å melde seg på kurs må man være medlem.

NB! Kurspåmeldinger uten medlemsregistrering fører til forsinkelser, og etterprioriteres medlemmene.