Grønn ball

Alder:                      Ca 9-12 ÅR
 

Ball:                         En grønn ball har 25 % lavere trykk enn en gul ball

                                 dvs at den spretter litt lavere og er litt lettere.


Racket:                    Mindre racketer blir brukt, fra 25 tommer til full størrelse.


Bane størrelse:      På grønt nivå er banestørrelsen den samme som for gul ball.

 

 

Fokus:

 

  

Teknisk ferdighet:    Lære riktig bruk av lengde, spinn og høyde på ballen.

                                    Bruk av riktig riktige fotstillinger i forskjellige situasjoner.

                                    Jobber med forskjell på 1 og 2 serve.

Taktisk ferdighet:     Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral)                                                                 man befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid.

Koordinasjon:           Effektiv bruk av hele kroppen i alle slag.

Kursene starter opp 1. mai 2019

Mandag og Onsdag kl. 16.00-17.00 eller 17.00-18.00 (for barn født 2007/08)

Tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.00 eller 17.00-18.00 (for barn født 2007/08)

Fredag, mellom 14:00 - 17:00, avhengig av oppførte ønskede tidspunkt, som passer flest mulige.

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

KURSAVGIFT FOR TENNISSKOLE 6-19 ÅR:

Sesongen går fra 1. mai-30. september, 

m/faste kurs i perioden 1. mai-30. juni (9uker) og 20.august - 30. september (6 uker)

 

For perioden 1.mai – 30.juni (9 uker) 

Kr.    900,- for 1 time i uken

Kr. 1.800,- for 2 timer i uken

 

 

For perioden 20.august – 30.september (6 uker) 

Kr.    600,- for 1 time i uken

Kr. 1.200,- for 2 timer i uken

 

NB! Ingen refusjon av kursavgift ved avlysning pga. regnvær. Vennligst følg med på vår Facebook for nyheter og varsler.

 

NB! Frognerparken IL inngått en samarbeidsavtale med Frogner bydel for å forebygge utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner. Målgruppen er barn og ungdom fra familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet. Bydelen kan betale for medlemskap, kursavgift og nødvendig utstyr, men da må FIL få beskjed om at barnet faller inn under ordningen.

For å melde seg på kurs må man være medlem.

NB! Kurspåmeldinger uten medlemsregistrering fører til forsinkelser, og etterprioriteres medlemmene.