Frogner stadion

Frognerparken IL har tilholdssted på Frogner stadion, som ligger i midten av Idrettshjørnet. Her jobber vi for å få etablert et samlingssted for barn og unge, før og etter trening, med tilbud om sunn mat og leksehjelp fra frivillige.

Etter hvert håper vi også å kunne tilby yoga og andre mindre plasskrevende aktiviteter, samt medlemskvelder med quiz og ulike sosiale aktiviteter, som bygger miljø på tvers av alder og særidrettstilhørighet på Idrettshjørnet.

På Frogner stadion holder også Oslo Vikings, Frigg bandy og Oslo Skøiteklubb til, og tilsammen har vi et bredt spekter av idrettstilbud og aktiviteter.

Mestring, tilhørighet og idrettsglede!