Årsmøte

Til medlemmene i Frognerparken IL

Oslo, 17. Mars 2020

Årsmøtet er utsatt.

 

Årsmøtet som skulle avholdes den 30. mars 2020 på Frogner stadion i Middelthunsgate 26, er blitt utsatt, grunnet korona-viruset. Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøtet når vi har fått nærmere opplysninger fra NIF om nedgradert forebyggende tiltak mot viruset som tillater gjennomføringen av møtet.   

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen to uker før oppsatt årsmøtedato til post@frognerparkenil.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på FILs kontor på Frogner stadion, eller eventuelt per e-post/elektronisk løsning.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret

Herved følger saksdokumentene og rapportene;